ADM Topo

Archeologisch onderzoek

Een oude Romeinse waterweg, een prehistorische grafheuvel of een middeleeuwse boerderij zijn cultureel erfgoed dat beschermd moet worden. Afhankelijk van de locatie en uw gemeente bent u vaak verplicht om een archeologisch onderzoek uit te voeren naar eventuele sporen in de bodem. ADM TOPO helpt u bij dit archeologisch of bouwhistorisch project. Wij doen vlakdekkende opgravingen, proefsleufonderzoeken, booronderzoeken, oppervlaktekartering en microtopografie voor een snelle en vooral efficiënte uiteenzetting van de bodemsituatie.

Oppervlaktekartering

Tijdens een oppervlaktekartering lopen we het plangebied systematisch af en inspecteren het oppervlak op de aanwezigheid van archeologische vondsten. Dit kan variëren van een prehistorische grafheuvel tot aardewerk en andere gebruiksvoorwerpen. Dergelijke vondsten worden verzameld, ingemeten en geregistreerd.

Via GPS-meting zal de exacte positie van iedere vondst binnen het plangebied bepaald en uitgeplot worden. We maken een verwachtingsmodel als basis voor een aanbeveling over de komende werkzaamheden.

Proefsleuven

Proefsleuven en vlakdekkende opgravingen zijn van groot belang bij het in kaart brengen van ons bouwhistorisch verleden.
De exacte positiebepaling van elke proefsleuf en/of werkput gebeurt via GPS-meting. Hierdoor worden putcontouren, naast eventuele archeologische structuren en sporen, vrij eenvoudig gekoppeld aan Lambert ‘72 en/of Lambert 2008. Zo is de exacte positie van elke sleuf, spoor of profiel in Lambert-coördinaten bekend. Idem dito voor de absolute hoogtes (TAW) van alle aangelegde niveaus, sporen en/of structuren.

Indien de opdrachtgever beschikt over een digitaal plan van de ontworpen toestand kunnen de proefsleuven hierover geprojecteerd worden. Vooral dit laatste is van belang voor het geven van deskundig archeologisch advies (bv. planaanpassing, ophoging terrein,…).

Gedetailleerde kaarten met opgemeten informatie

Uiteindelijk doel is het aanleveren van gedetailleerde kaarten (digitaal en analoog), waarop alle opgemeten informatie staat. Daarbij hanteren we een op maat gemaakte archeologische legende. Archeologische sporen en/of structuren tekenen en kleuren we accuraat. Met kleurcodes maken we een onderscheid tussen sporen van (sub)recente datum en van werkelijk archeologische aard. We projecteren duidelijke Lambert-aslijnen op de af te leveren plannen. We leveren de opmetingsplannen in dxf-, dwg- en/of pdf-formaat aan.

Microtopografie

ADM TOPO doet ook microtopografische opmetingen. Hierbij wordt het terrein nauwkeurig ingemeten in gridvorm (5 bij 5m of 10 bij 10m), waar de exacte positiebepaling gebeurt via GPS-inmeting voor een accuraat Digitaal Terrein Model (DTM) van uw site.
De exacte positie van elk gridpunt noteren we in Lambert ’72 en/of Lambert 2008-coördinaten. Dit geldt ook voor de absolute hoogte ten opzichte van TAW (foutmarge: ca. 2cm). Zo kunt u de top van elke archeologische laag bepalen.

Opmeting bouwhistorisch verleden met 3D-laserscanning

Historische panden en locaties vormen een schat aan informatie voor ons bouwhistorisch verleden. Ook is er vaak op de restanten van een vorig bouwwerk gebouwd. Een accurate opmeting van de bouwhistorie helpt ons cultureel erfgoed in kaart brengen voor toekomstige generaties.

Met 3D-laserscanning worden de geometrische informatie van een standbeeld, complexe gevelpartijen en archeologische aanzichten of overblijfselen vlot en accuraat uitgetekend. Dankzij onze betrouwbare toestellen zijn we tot vijf maal sneller dan met handmatige metingen. De metingen leveren we aan in de verschillende 3D-formaten.

Werkwijze

Hoe gaan wij te werk?

Eerst worden er in het gebouw of project diverse scantargets bevestigd. Deze worden bij grote projecten eerst ingemeten met een totaalstation om een basis te vormen. Daarna worden deze targets en de omliggende gebouwen en structuren ingescand volgens de wensen van de klant (kleur/zwart-wit, resolutie, …). Nadien worden deze scans aan elkaar gekoppeld door middel van de ingemeten targets en verwerkt tot één volledige point cloud (PC).

Wat kost een Archeologisch onderzoek?

Neem contact op

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Naam *
Adres
E-mail *
Telefoonnummer *
Uw vraag

Velden met een * zijn verplicht zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.