Laat ons het concept wonen helemaal herzien

Hoera! De nieuwe huizenkoper is opgestaan. Hij kiest voor minder vierkante meters met meer luxe en technologische snufjes. Nog een trend: de Vlaming is almaar  minder honkvast. En bedrijven? Die blazen nog altijd te veel euro’s de lucht in door rotslechte isolatie. Grootschalige ingrepen aan de ruimtelijke ordening zijn dringend noodzakelijk. Maar hoe brengen we een en ander in beweging? Een revolutie?

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Jongeren die de deur van Hotel Mama achter zich dichttrekken, hebben vaak huizenhoge verwachtingen. Marc Roels (Erga Omnes) vindt het vandaag geenszins een evidentie dat ze de hoge standaard van hun ouders benaderen.

“Alles is exponentieel duurder geworden, niet in het minst door de hoge energienormen waaraan nieuwe woningen moeten voldoen. De eigen verwachtingen moeten vaak flink teruggeschroefd worden omdat de eisen van de overheid een flinke hap uit het budget nemen.”

Tom Reynders (Trias Architecten) beaamt dat. “Het feit dat de huidige generatie erg veeleisend is geworden en veel aandacht hecht aan toeters en bellen, maakt de situatie nog complexer. Vroeger leefde men relatief ruim, maar wel heel eenvoudig. De nieuwe kopers zijn verslingerd aan luxe en technologie en ze willen die snufjes ook integreren in hun woning, waardoor de betaalbaarheid nog meer in het gedrang komt.”

Michaël Van Beersel (Groep Verelst) komt met cijfers om even van te slikken. Hij bevestigt wat Marc en Tom aankaarten, maar stelt de zaken nog meer op scherp. “Slechts 20 % van de markt ‘kan’ zich zorgen maken om luxe. De andere 80 % heeft 250.000 euro als absolute bovengrens: met dat budget is het op heel veel plaatsen bijna onbegonnen werk om een woning te vinden, laat staan om over snufjes na te denken.

Voor de overgrote meerderheid haalt de economische realiteit, zeker op de markt van bestaande woningen, het dus van zeer ingrijpende ecologische maatregelen. Bruno Van Dessel (ADM Group) rondt af door te zeggen dat hij inderdaad heel wat mensen ziet worstelen met die pijnlijke spagaat. “Helaas dreigt er ook een maatschappelijke tweespalt: het land telt ook voldoende kapitaalkrachtige kopers, die bijzonder hoge eisen stellen en die ook vlot ingewilligd zien.”

CONCLUSIE
Een eerste ronde met verrassend veel unanimiteit: de haalbaarheid en betaalbaarheid van bouwen en verbouwen lijkt voor velen in het gedrang te komen.