Beroep tegen bouwaanvraag wordt moeilijker

In beroep gaan tegen bouwplannen wordt moeilijker, en dan vooral procedures voeren als je tijdens het openbaar onderzoek niet hebt gereageerd. Dat bericht De Standaard.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Wil je protest aantekenen tegen een bouwproject, dan kan dat alleen nog door tijdens het openbaar onderzoek protest aan te tekenen. Zo wil de Vlaamse overheid de rechtszekerheid van aanvragers verhogen. De nieuwe regeling verhoogt in principe de rechtszekerheid van aanvragers. Maar een garantie op groen licht is het allerminst.

Wil je protest aantekenen tegen een bouwproject, dan kan dat alleen nog door tijdens het openbaar onderzoek protest aan te tekenen. Zo wil de Vlaamse overheid de rechtszekerheid van aanvragers verhogen. Nu trekken burgers of actiegroepen vaak pas naar de rechter als de vergunning al afgeleverd is. Gevolg? Jarenlang aanslepende procedures.

Kritiek van de Raad van State

De nieuwe regeling stuit op kritiek van de Raad van State, omdat de overheid de beroepsmogelijkheden van de burger zou inperken. De verstrenging, zo gaat de redenering, zou het recht op toegang tot de rechter indijken. De kritiek van Groen ligt in dezelfde lijn. De oppositiepartij stelt dat burgers en actiegroepen buitenspel gezet worden.

De parlementsleden van de meerderheid, die het amendement over de kwestie hebben ingediend, overleggen nog over het advies van de Raad van State, maar blijven wel achter het principe staan. Parlementslid Lode Ceyssens (CD&V): “Iedereen kan protesteren tijdens een openbaar onderzoek.” Hetzelfde bij N-VA: “Het openbaar onderzoek is hét moment om bezwaar in te dienen. Wachten tot de vergunning er is om in beroep te gaan, is de boel juridisch vastzetten.”

Succes niet gegarandeerd

De nieuwe regeling verhoogt in principe de rechtszekerheid van aanvragers. Maar een garantie op groen licht is het allerminst. Dat zegt Johan Rutgeerts, architect-urbanist, in een opiniestuk in De Standaard. “Voor de 50.000 à 60.000 Vlamingen die jaarlijks een bouwaanvraag indienen, is de kans op succes ook niet gegarandeerd.”

Wie het deksel op de neus krijgt, kan een procedure inleiden bij de provincie, inclusief hoorzitting met de deputatie. Een week vooraf krijgen alle betrokkenen het verslag van de stedenbouwkundig ambtenaar van de provincie. “Dat is handig”, zegt Rutgeerts. “Zo kunnen de betrokkenen heikele punten vooraf bestuderen en zich voorbereiden om zaken te verduidelijken of lichte aanpassingen voor te stellen, waardoor het dossier nog goed landt. Alle betrokken partijen zitten rond de tafel bij de discussie. Zo kan de deputatie met kennis van zaken een goede beslissing nemen.”

Van provincie naar gemeente

Johan Rutgeerts vraagt zich af waarom dat niet kan op gemeentelijk niveau. “Waarom kunnen de aanvrager en alle betrokken partijen niet vooraf het verslag krijgen van de gemeentelijke stedenbouwkundig ambtenaar? Waarom kan ook hier niet rond de tafel gezeten worden? Ook met partijen die tijdens het openbaar onderzoek bezwaar aantekenen.”

Volgens Rutgeerts zou het college van schepenen nadien met meer kennis van zaken een beslissing kunnen nemen, in plaats van klakkeloos het verslag van de stedenbouwkundig ambtenaar te volgen. “De gemeenten moeten zich niet verschuilen achter de mogelijkheden tot voorbespreking. Alle architecten weten dat zelfs met een goede voorbespreking er nog steeds elementen tussen de mazen glippen, die maar al te vaak leiden tot een stedenbouwkundige weigering.”

Bron: De Standaard