Hoe gaat een waardebepaling in het werk?

Dit is redelijk technisch. We werken hiervoor namelijk met de combinatie van een analytische en vergelijkende methode. Er wordt na een bezoek ter plaatse een grondig taxatieverslag opgesteld waarin ook de berekening van de marktwaarde in verschillende stappen is terug te vinden.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Analytische methode

Eerst en vooral doen we een bezoek ter plaatse. Hier bekijken we elke ruimte en nemen we ook van elke kamer een foto. Zo krijgen we een correcter en concreter beeld van de indeling, gebruikte materialen, afwerking, enz., … m.a.w. “de bouwfysische toestand van het pand”. Dit is van groot belang bij de berekening van de prijs/m² of ook wel vloerplaatprijs genoemd. Ook de locatie van het eigendom speelt een belangrijke rol bij de berekening van de marktwaarde.

Vergelijkende methode

Naast dit alles wordt ook een vergelijkende studie uitgevoerd. Hierin wordt gekeken naar soortgelijke panden in dezelfde regio. Deze vergelijkingspunten worden gevonden op gepubliceerde databases zoals Immoscoop en Immoweb (vraagprijzen) en in interne databases alsook deze verkregen via notarissen.

Taxatieverslag

Alle opgevraagde en verkregen informatie wordt nadien samengevoegd in een taxatieverslag. Dit verslag bevat heel wat informatie zoals onder andere de kadastrale gegevens, een uitgebreide beschrijving van het pand, de gebruikte materialen, de ligging en de aanwezige nutsvoorzieningen, maar ook de bestemming van de grond volgens het gewestplan en nog zoveel meer. Dit heeft namelijk allemaal invloed op de uiteindelijke marktwaarde van een pand. Na al deze informatie volgen de foto’s die ter plaatse genomen werden en de eventueel verkregen plannen. Tot slot wordt de berekening van de marktwaarde en eventueel extra opgevraagde waardes uitgevoerd en toegevoegd. Het verslag is nu klaar en wordt na ontvangst van de betaling verstuurd naar de opdrachtgever.

Resultaat

Dit alles resulteert in een grondwaarde en constructiewaarde. Samen vormt dit de marktwaarde van het onroerend goed. Wanneer andere berekeningen werden gevraagd door de opdrachtgever(s), – zoals bv. een waarde na uitvoering van geplande werken en/of een huurwaarde – dan worden ook deze berekend en toegevoegd aan het verslag.