Het Energiepact 2050. Wat zijn de gevolgen?

Het Energiepact 2050 is de laatste weken een veelbesproken onderwerp. De Brusselse en Waalse regering keurden het pact al goed. Maar in de federale en Vlaamse regering lijken ze geen overeenkomst te bereiken. De gesprekken worden daarom uitgesteld tot 2018.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Wat is dat Energiepact nu eigenlijk?

Tijdens de klimaattop van Parijs in 2015 beloofde ons land om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. Het Energiepact 2050 tussen de federale staten en gewesten verzamelt de grote beleidslijnen van het Belgische energie- en klimaatbeleid. Dit pact moet ervoor zorgen dat we tegen 2050 groen wonen. Het jaar 2030 wordt gezien als tussenstop, een soort evaluatiemoment.

Welke doelen moeten we halen?

Tegen 2050 wil België een aantal zaken concreet bereiken:

Groene stroom voorzien: In 2025 of 2035 moeten de kerncentrales sluiten. Hier ligt ook meteen het zwaartepunt van de hele discussie. Niet alle partijen zijn voor de kernuitstap, waardoor hier nog geen akkoord over bereikt is. Deze productie wordt vervangen door een combinatie van gascentrales, zonnepanelen en windmolens. Tegen 2030 moet de energie uit zonnepanelen van 3,2 naar 8 gigawatt stijgen en die uit windmolens van 2,8 naar 8,2 gigawatt. Een enorme uitdaging, die volgens velen niet haalbaar is.

Verwarmen met groene technologieën: Tegen 2050 mogen we geen enkele woning nog op fossiele brandstof verwarmen. Alternatieven zijn bijvoorbeeld warmtepompen of zonneboilers.

Alle gebouwen energiezuiniger maken: Zowel huizen, kantoren, overheidsgebouwen als sociale woningen.

Alle kantoren energieneutraal maken: Dit zowel op vlak van verwarming, verlichting als koeling. In 2040 moeten alle openbare gebouwen al energieneutraal zijn.

Schadelijke uitstoot verminderen: Tegen 2030 moet 50% van de nieuwe inschrijvingen bestaan uit auto’s zonder schadelijke uitstoot.

Impact op bouwsector

De rol van de bouwsector is cruciaal voor het Energiepact, want er is nog een groot potentieel om gebouwen energiezuiniger te maken. Welke impact heeft het Energiepact dan op de bouwsector?

EPC-score moet dalen

Verlaagde btw voor renovatie of sloop en heropbouw

Verwarming moet groener

EPC-score

Momenteel heeft een gemiddelde woning een EPC-score van 365 kilowatt per vierkante meter. Deze waarde drukt uit hoe energiezuinig je woning is. Hoe lager de score, hoe beter. Tegen 2050 moet deze waarde voor een gezinswoning dalen tot maximaal 100 kilowatt per vierkante meter. Sociale woningen moeten deze score halen tegen 2040. De EPC-score van appartementsgebouwen mag in 2050 nog maar 60 kilowatt per vierkante meter bedragen. Dit wordt technisch moeilijker want veel eigenaars moeten samen een beslissing nemen.

Verlaagde btw op renovatie of sloop en heropbouw

Om energiebesparing te realiseren, moeten we minstens drie keer zo veel renoveren als vandaag.  Als je wil slopen en heropbouwen of wil renoveren, krijg je een btw-verlaging. Hoeveel deze zal bedragen, beslist de federale regering binnenkort.

Opgelet: “Mensen die een huis kopen, moeten de renovatiekosten beter leren inschatten. In de praktijk onderschatten kopers de renovatiekosten erg vaak, waardoor er na de afbetaling van de hypotheek nauwelijks geld overblijft en er van renoveren vaak niet veel meer komt”, zegt Marc Dillen, directeur van de Vlaamse Confederatie Bouw.

Groene verwarmingstechnologieën

Tegen 2050 mag geen enkele woning nog op fossiele brandstoffen verwarmen. Ze moeten groene technologieën gebruiken zoals warmtepompen, zonneboilers of aardwarmte. Vanaf 2035 is de verkoop van stookolieketels verboden. Gasketels blijven voorlopig wel toegelaten. Nieuwbouwwijken worden vanaf 2035 niet meer aangesloten op het gasnet.

Uit de burgerbevraging blijkt dat 70% verwacht dat we in 2030 onze huizen en gebouwen overwegend verwarmen met groene warmte.

Bron: De Morgen, www.energiepact2050.be