Beroep tegen bouwaanvraag wordt moeilijker

In beroep gaan tegen bouwplannen wordt moeilijker, en dan vooral procedures voeren als je tijdens het openbaar onderzoek niet hebt gereageerd. Dat bericht De Standaard.

Hoe gaat een waardebepaling in het werk?

Dit is redelijk technisch. We werken hiervoor namelijk met de combinatie van een analytische en vergelijkende methode. Er wordt na een bezoek ter plaatse een grondig taxatieverslag opgesteld waarin ook de berekening van de marktwaarde in verschillende stappen is terug te vinden.

Laat ons het concept wonen helemaal herzien

Hoera! De nieuwe huizenkoper is opgestaan. Hij kiest voor minder vierkante meters met meer luxe en technologische snufjes. Nog een trend: de Vlaming is almaar  minder honkvast. En bedrijven? Die blazen nog altijd te veel euro’s de lucht in door rotslechte isolatie. Grootschalige ingrepen aan de ruimtelijke ordening zijn dringend noodzakelijk. Maar hoe brengen we een en ander in beweging? Een revolutie?

Onteigeningsvergoeding niet langer te nemen of te laten

De spelregels voor onteigeningen veranderen. Voortaan krijgen eigenaars meer kansen om ernstig over de vergoeding te onderhandelen. Een akkoord daarover is cruciaal. Anders staat de eigenaar mogelijk voor jaren van onzekerheid.

Het Energiepact 2050. Wat zijn de gevolgen?

Het Energiepact 2050 is de laatste weken een veelbesproken onderwerp. De Brusselse en Waalse regering keurden het pact al goed. Maar in de federale en Vlaamse regering lijken ze geen overeenkomst te bereiken. De gesprekken worden daarom uitgesteld tot 2018.

Welke controles in uw woning zijn verplicht?

Schoorsteen, centrale verwarming, stookolietank… heel wat toestellen en installaties in uw woning moet u regelmatig laten controleren. Wanneer precies? En wat zijn de gevolgen als u zo’n controle mist?

S&P: ‘Belgische woningprijzen stijgen met 4 procent’

De stijging van de woningprijzen in België versnelt tot 4 procent dit jaar en 3,5 procent in 2018. Dat verwacht het ratingbureau Standard & Poor’s. S&P verwijst naar goeie economische factoren voor zijn opwaartse prognose. Zo trekt de Belgische economie aan. Voor dit en volgend jaar wordt een groei van 1,6 procent verwacht. De werkloosheid blijft […]